Bảng quảng cáo

Giáo viên dạy thừa giờ được tính tiền dạy thêm

  • PDF.

 

Giáo dục Hỏi – đáp pháp luật RSS

Cập nhật lúc 09/03/2012, 08:28 (GMT+7)

Giáo viên dạy thừa giờ được tính tiền dạy thêm

(GD&TĐ) - Hỏi: Tập thể giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, xã Xuân Phú, huyện Cakar, tỉnh Đắc Lăk hỏi: Trường chúng tôi đóng trên địa bàn thuộc vùng 2. Hiện nhà trường chưa có giáo viên dạy các môn như: Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục nên chúng tôi phải dạy kiêm nhiệm.Vậy xin quý báo cho biết: Chúng tôi có được tính tiền thừa giờ không. Nếu có thì quy định đó được tính như thế nào?

.alt

* Trả lời:
Tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008 của liên Bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non thì tiền lương dạy thêm giờ được tính trả theo tháng;

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp và quyết toán vào cuối năm tài chính;

Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế. Đơn vị, bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, thai sản theo quy định phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư này không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm.

Ở các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa nếu thiếu giáo viên, các cấp quản lý phải có kế hoạch để tuyển dụng giáo viên cho đủ định mức biên chế như quy định. Trong trường hợp không có nguồn tuyển hay lý do nào khác, sở giáo dục và đào tạo báo cáo UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh có văn bản báo cáo liên bộ xem xét giải quyết.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp của tập thể giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm xã Xuân Phú, huyện Cakar, tỉnh Đắc Lăk nếu như đã hoàn thành đủ tiêu chuẩn số giờ quy định sẽ được tính tiền lương dạy thêm giờ theo chế độ hiện hành.

* Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được quy định tại Thông tư này như sau:

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên:

Tiền lương 1 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm tài chính chia cho số giờ tiêu chuẩn trong tuần và nhân với 52 tuần/năm.

GD&TĐ Online